Alarmy, Monitoring IP, Automatyka Domowa,

509 088 678
biuro@inwitech.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Automatyka budynków – możliwość wszechstronnego sterowania urządzeniami zainstalowanymi wewnątrz lub na zewnątrz danego budynku. Sterowanie może być realizowane: miejscowo, zdalnie lub programowo. Poszczególne można zaprogramować, by w odpowiedni sposób komunikowały się między sobą powodując, że ingerencja człowieka staje się niepotrzebna lub ograniczona. Stosowanie automatyki ma na celu zwiększenie komfortu uzytkowników budynku, ich bezpieczeństwa, a także ograniczenie zużycia energii. Systemy automatyki budynków stanowi duże ułatwienie zwłaszcza w przypadku osób niepełnosprawnych. Sterowanie możliwe jest za pomocą przycisków, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, komunikatów głosowych, a nawet myśli.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Możliwości zdalengo sterowania obejmować może:

Instalacje oświetleniową
Umożliwia sterowanie oświetleniem oraz tworzenie tzw. scen świetlnych polegających na sterowaniu jednocześnie kilkoma źródłami światła. Źródła światła mogą zostać wysterowane z różnym poziomem natężenia tworząc nastrój w pomieszczeniu. Jednym przyciskiem można ustawić scenę odpowiednią do oglądania telewizji, spożywania posiłku lub włączyć wszystkie źródła światła.
Kolejnym możliwym wykorzystaniem jest integracja oświetlenie z instalacją alarmową. Wykorzystując czujki ruchu instalacji alarmowej można automatycznie sterować włączaniem oświetlenia w pomieszczeniach gdzie znajdują się ludzie. Dobrać odpowiednie natężenie oświetlenia w pomieszczeniach z uwzględnieniem światła docierającego za okna.

Systemy HVAC
Z angielskiego Heating, Ventilation and Air Conditioning to sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. System sterowania uwzględnia temperaturę, wilgotność powietrza i zawartość dwutlenku węgla w pomieszczeniu.

Systemy alarmowe
Systemy alarmowe zwiększają bezpieczeństwo budynku i osób w nim przebywających. W zależności od funkcji reagują na różne zagrożenia.

Systemy SSWN
System sygnalizacji włamania i napadu budynku zautomatyzowanego różni się od standardowego tym, że łatwo go zintegrować z pozostałymi systemami w domu. Może na przykład symulować obecność domowników włączając i wyłączając odbiorniki.

Systemy SSP
System sygnalizacji pożarowej.

Systemy CCTV
Z angielskiego Closed Circuit Television to system monitoringu pomieszczeń przy użyciu kamer. Może współpracować z instalacją SSWN. W standardzie jest możliwość transmisji sygnału poprzez internet.

System detekcji gazów
Szereg czujników mających na celu detekcję gazów trujących i wybuchowych. Z reguły wykorzystywany w pomieszczeniach zagrożonych wyciekiem lub kompensacją gazu np. kotłownie gazowe, garaże zamknięte, akumulatorownie czy magazyny wysokiego składowania lotnych substancji chemicznych.
Czujniki detekcji gazów stosuje się najczęściej do sterowania załączaniem wentylatorów wyciągowo-przewietrzających – w przypadku gazów trujących, bądź zamknięcia głównego zaworu na zasilaniu – dla gazów wybuchowych.

Systemy teleinformatyczne
Zawiera instalację telefoniczną oraz okablowanie strukturalne dla sieci komputerowej lub system bezprzewodowy WiFi.

Systemy dystrybucji dźwięku i obrazu RTV/SAT
Umożliwia odbiór programów telewizyjnych, radiowych i odtwarzanie płytoteki w dowolnym pomieszczeniu. Może być zintegrowany z systemem domofonowym.

Inne systemy
Sterowanie roletami i żaluzjami
Sterowanie otwieraniem okien i drzwi
Sterowanie bramą wjazdową i garażową (zobacz też: Automatyka do bram)
System nawadniania
System pogodowy

Wszelkie prawa zastrzeżone www.inwitech.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego